REGISTRERING

Registreras som moped klass 1

Eftersom Fat Retro elmoped räknas som moped klass 1 Så ska den registreras via Transportstyrelsen för att få
köras på allmän väg. Vid köp av elmoped hos oss medföljer de CoC-dokument, Köpehandling(faktura), Kopia på förtullning som behövs för att du som kund ska kunna registrera mopeden hos Transportstyrelsen, erhålla
en giltig registreringsskylt och kunna besiktiga elmopeden.
Observera att innan mopeden är fullt registrerad och inskriven hos Transportstyrelsen får du INTE framföra den på allmän väg.

Nedan finner ni förenklad steg för steg för Fat Retro elmoped

När Transportstyrelsen godkänt din ansökan om ursprungskontroll skickas ett beslut med posten.
Då kan du boka en tid för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande hos ett besiktningsföretag.
Vid bokningen ska du använda ditt ärendenummer från ursprungskontrollen.

Swedac kan ge dig information om vilka besiktningsföretag som finns.

Steg 1 : Ansök om ursprungskontroll

Skicka ansökan + handlingar med värdepost

När ni fått er Fat Retro elmoped ska ni ansöka om ursprungskontroll. Det gör ni genom att fylla i ansökan och skicka in den tillsammans med övriga nödvändiga handlingar till Transportstyrelsen.
Tänk på att handlingarna är värdefulla! Skicka dokumenten rekommenderat. (Post Nord – Rek inrikes)

Ansökan till Transportstyrelsen skall följande dokument bifogas

1. Ansökan
Antingen skickar du in en undertecknad bekräftelse på den ansökan som du skapat via Transportstyrelsens e-tjänst.
Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.
Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut och underteckna bekräftelsen på din ansökan.

2. Ett fordonsdokument
CoC dokument i original. Intyget utfärdas av tillverkaren och medföljer fordonet vid köp hos oss

3. Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt
Av köpehandlingen ska det framgå vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen.
Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas.

4. Kopia på bevis om förtullning
Beviset ska innehålla ett svenskt tull-id och en fordonsspecifik uppgift (till exempel chassinummer)
Kopia av förtullning medföljer fordonet vid köp hos oss.

Avgift

När du har skapat din ansökan via e-tjänst får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när transportstyrelsen tagit
emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Mera utförliga istruktioner om hur registreringen går till finns på Transportstyrelsens hemsida.

Fordonets ägare måste göra ansökan

Observera att det är fordonets ägare, alltså den personen som ska vara registrerad på fordonet i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll.
Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret gäller inte den utförda ursprungskontrollen.
Den nya ägaren måste då göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in en ny köpehandling och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.

Steg 2: beställa tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll
När Transportstyrelsen godkänt din ansökan om ursprungskontroll skickas ett beslut med posten. Då kan du boka en tid för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande hos ett besiktningsföretag.
Vid bokningen ska du använda ditt ärendenummer från ursprungskontrollen.

Swedac kan ge dig information om vilka besiktningsföretag som finns.

Steg 3: Elmopeden tilldelas ett registreringsnummer

När registreringsbesiktningen eller provningen för enskilt godkännande är genomförd och godkänd
registrerar besiktningsföretaget fordonet i vägtrafikregistret.

Steg 4: Ställ på elmopeden

När ditt registreringsbevis och dina registreringsskyltar har kommit från Transportstyrelsen kan du begära att fordonet ställs på.

Om det krävs trafikförsäkring för fordonet måste du ha en giltig sådan innan du kan ställa på ditt fordon.

Påställningen görs enklast genom transportstyrelsens e-tjänst

När fordonet är påställt kommer du att få en faktura för fordonsskatt.

Läs mer om att ställa på ditt fordon.

Retro

Fat Retro Elmoped